Skriv artikel

En artikel er den mest hyppigt anvendte tekstform indenfor de journalistiske genrer. Aviser er nemlig fyldt med artikler skrevet af journalister. Som opgave i skolen skal artikler vise, at man som elev ved hvordan de er bygget op. En artikel er:

  • Bygget op efter principperne i ‘Nyhedstrekanten’: Øverst står titlen, der i sit ordvalg dækker artiklens indhold. Under denne står manchetten – den tekst i fed, der nærmere beskriver, hvad artiklen handler om. Derefter:  Undertitel med brødtekst, undertitel med brødtekst osv. indtil alle detaljer er med.
  • Bygget op efter ‘Hval-modellen’: En titel og manchet, som bider læseren fast. En krop som vokser i beskrivelser og detaljer. En hale som giver et slag, så læseren får lyst til at læse flere artikler om samme emne.
  • Eventuelt bygget op og redigeret efter ‘Skrive-kommoden’ og kan med rette skrives sådan som skole opgave. Det vil sige, at hvert afsnit med undertitel og brødtekst er skrevet således, at en skuffe kan hives ud, uden at resten af artiklen går tabt. Derved kan en redaktion – og en elev – vælge at ændre/forkorte artiklen.
  • Altid layoutet i spalter og har ALTID Titel i fed, manchet i fed, undertitel i fed -brødtekst, undertitel i fed -brødtekst, undertitel i fed -brødtekst.

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk