Skriv erindring

En erindring er en personlig oplevelse, der beskrives i en erindringstekst. En erindringstekst kan være så lang som en bog og have stærke biografiske træk (livs- og menneske beskrivende træk). Men en erindring er som kortere tekst skrevet som opgave i skolen ofte en erindring, man som elev gerne vil formidle i sin skriftlige fremstilling. Erindringen har som opgave disse træk:

  • Sandfærdig. Erindringer er sket i virkeligheden.
  • Personligt oplevet og erfaret.
  • Forsøg på objektivt at formidle en personlig oplevelse, men med det forbehold at en erindring afhænger af ens hukommelse.
  • Har et indhold, som er værd at læse om – ofte er erindringer sjove, tankevækkende og/eller bemærkelsesværdige, fordi der er sket noget usædvanligt, som er relevant at ville erindre og formidle på skrift.
  • Bæres frem af et forholdsvist varieret sprog,  f.eks. ved at anvende ‘malende’ tillægsord, som sætter læseren ind i miljø og ramme for erindringens begivenheder.

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk