Modernisme: 1960-1970.

De glade 60’ere

 • Danmark har nu fuld beskæftigelse for det går rigtig godt  økonomisk.
 • Kvinderne opfordres til at søge arbejde – for mange familier betyder det, at både mand og kvinde nu arbejder.
 • Staten overtager omsorgsopgaver med etablering af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, alderdomshjem m.v.
 • Staten udstykker landarealer til parceller. Det bliver nu normalt at flytte væk fra byen – i typehus og parcelhus.
 • Der produceres langt flere varer – alle får eget Tv, charterrejser bliver almindelige og alle steder reklameres der for mere forbrug.
 • Materielt har man det godt, men hvor godt har man det med sig selv?
 • Eget parcelhus, bil, fjernsyn, Mallorca ferie, mere fritid og flere penge kan enhver nyde, men overtager forbrugsfest og velstand ikke det enkelte menneskes liv?
 • De voksne må arbejde hårdt for at få råd til det hele. Der indføres akkordsystem på fabrikkerne, hvor man ikke får timeløn men løn for, hvor meget man har lavet.
 • Ungdommen modsætter sig forældregenerationens slidsomme og fjerne arbejdsliv.
 • Ungdomsoprøret tager form – de unge siger: ”Rend mig i traditionerne”.
 • Forfatterne fokuserer nu bl.a. på, hvorledes Danmark nu fremstår både mærkeligt og uvirkeligt med sine højhuskvarterer, motorveje, indkøbscentre, cement, beton, institutioner og spredte storfamilier.
 • Forfatterne begynder at beskrive virkelighedens ensartede, anonyme boligkvarterer og manglende kontakt mellem menneskene.
 • De bryder nu med realismen som litterær udtryksform og begynder at beskrive anonyme personer og steder.

– en hjemmeside om dansk og engelsk