Helligdage

Helligdage iflg. Helligdagsloven (Wikipedia.dk)

Andre mærkedage:

  • Grundlovsdag: Den 5. juni, hvor man fejrer Grundloven af 1849 inkl kvindernes valgret i grundloven af 1915 m.m.
  • Mortens aften: Den 10. november, hvor man ihukommer skt. morten, der døde som pilgrim i Frankrig helt tilbage i 3-400 tallet. Nogle spiser Mortensgås.
  • Allehelgeners aften: Aftenen før allehelgensdag, som i Danmark altid falder første søndag i november. Ifølge folketroen er allehelgensaften den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løse for at vanære og håne de helgener, der festligholdes på allehelgensdag. Idag fejrer de fleste aftenen som “Halloween”.

– en hjemmeside om dansk og engelsk