Skriv digt

Digtet er det mest åbne og flertydige litterære udtryk og er på den måde tættest på at være, hvad der i billedkunst hører under abstrakte og nonfigurativ malerier. Digte er nemlig sprogligt indfangne subjektive stemninger fra et åbent, måske klart, måske sensitivt øjeblik hos digteren. At skrive et digt er i sig selv ofte en åben proces, hvor man måske mere intuitivt sætter ord på følelser og lade tankerne ordne sig selv. Det er en svær og sjælden opgaveform, men er som skrivegenre tit berigende for både digteren og læseren. At skrive et digt kræver visse formting:

  • Strofer og vers, der i korte linjer og inddelte sektioner betoner formuleringer af ord, der er vejet på guldvægt.
  • Subjektivitet og objektivtet er opløftet i et fælles sprogligt udtryk.
  • Stor vægt på nuet – læserens og digterens nu – ved digtet.
  • Udtrykstrang og en evne til at sætte ord på følelser, stemninger, indfald, tanker og forhold på en måde, så disse kan opfattes flertydigt og ‘åbent’.

Se endvidere “Lyrik – digte er” under menuen “Dansk genrer”.

 

– en hjemmeside om dansk og engelsk