Engelsk grammatik

Her vil du kunne finde indslag om de hyppigst anvendte ordklasser – f.eks. regelmæssige og uregelmæssige verber (udsagsnord), substantiver (navneord), adjektiver (tillægsord) mv.

– en hjemmeside om dansk og engelsk